Algemene voorwaarden

1. Onderwerp

De verhuurder geeft in huur aan de huurder het Land van Engelingen, gelegen, te Helshovenstraat 33, 3840 Borgloon, België.

De prachtig gerenoveerde watermolen is geschikt voor maximaal 24 personen. Ze werd volledig opnieuw ingericht met ecologische materialen zoals kalei en ze bevat volgende sfeervolle woningen:

Beschrijving van de verhuurde woningen van het Land van Engelingen:

Het Buitenhuis

 • Inkom
 • Eetkamer met tafel en stoelen, keuken met kookvlak, oven, frigo, microwave, koffieapparaat,  afwasmachine, mooi service met wijnglazen enz… kortom niets ontbreekt.
 • Salon
 • Gratis wif
 • Badkamer met douche en wastafel
 • WC
 • Terras met ligzetels
 • Bergruimte met stofzuiger
 • Slaapkamer voor 2 personen met inbouwkasten

Het Voorhuis

Gelijkvloers :

 • Inkom
 • Eetkamer met tafel en stoelen, keuken met kookvlak, oven, frigo, microwave, koffieapparaat,  mooi service met wijnglazen enz… kortom niets ontbreekt.
 • Zithoek met zetelbed
 • Gratis wif
 • Badkamer met douche, wastafel en wc
 • Bergruimte met stofzuiger
 • Terras met tafels en stoelen

1st verdieping :

 • Slaapkamer voor 2 personen 

Het Bovenhuis (penthouse)

 • Inkom
 • Eetkamer met tafel en stoelen, keuken met kookvlak, oven, frigo, microwave, koffieapparaat,  mooi service met wijnglazen enz… kortom niets ontbreekt.
 • Zithoek met zetelbed
 • Gratis wif
 • Badkamer met douche, wastafel en wc
 • Terras met ligzetels
 • Slaapkamer voor 2 personen

Het Tussenhuis

Gelijkvloers :

 • Inkom
 • Eetkamer met tafel en stoelen, keuken met kookvlak, oven, frigo, microwave, koffieapparaat,  mooi service met wijnglazen enz… kortom niets ontbreekt.
 • Salon
 • Gratis wif
 • Badkamer met douche, wastafel en wc
 • Terras met tafels en stoelen

1st verdieping :

 • Slaapkamer voor 2 personen
 • Slaapkamer voor 2 personen
 • Badkamer met douche, wastafel en wc

Het Molenhuis

Gelijkvloers :

 • Inkom
 • Eetkamer met tafel en stoelen, keuken met kookvlak, oven, frigo, microwave, koffieapparaat,  mooi service met wijnglazen enz… kortom niets ontbreekt.
 • Salon
 • Gratis wif
 • Terras met tafels en stoelen

1st verdieping :

 • Mezzanine voor 4 personen
 • Badkamer met douche, wastafel en wc
 • Badkamer met douche en 2 wastafels

De Schuur gelegen in een apart gebouw

Polyvalente zaal  met sfeerverlichting:

Gelijkvloers :

vestiaire en toilet, internet aansluiting, professioneel ingerichte keukenmet 3 frigo’s en dieprvriezer, afwasmachine, houtkachel, groot scherm met beamer voor het afspelen van power points of een film, tafels en stoelen tot 40 personen beschikbaar op aanvraag.

1ste verdieping :

Gezellige ingericht salon, toilet, terrras met tafels en stoelen

Buiten

De Tuin :

 • Grote afgesloten tuin met uitnemend zicht , ecologische zwemvijver, Buitenserre van 150 m2 (yoga, meditatie) terras met meubilair, barbecue, sfeerverlichting,
 • Grote ezelweide .
 • Ruime parking

2. Aanvaarding goede staat

De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform zowel de koninklijke als de lokale wetten en besluiten, die van toepassing zijn.

3. Bestemming en gebruik

3.1 Het goed is exclusief bestemd voor bewoning op basis van seizoenverhuring. De huurder kan van deze woning niet zijn hoofverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van het goed is niet toegestaan.

3.2 Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen. Zo ook geen tenten, caravans of motorhomes. Indien dit aantal overschreden wordt, wordt er 25% van de huursom per extra persoon aangerekend en zal dat worden ingehouden van de waarborg.

3.3 Staat van het goed: Het verhuurde goed wordt voor in gebruikname volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient het huis terug in een nette staat afgeleverd te worden (opgeruimd & bezemschoon).

Voor eindschoonmaak gaan wij er van uit dat u zelf voor vertrek zo nodig alles op zijn plaats terugzet, de afwas gedaan is en alle gebruikte huishoudelijke apparatuur en het sanitair is schoongemaakt en u de bedden achterlaat zoals u ze gevonden heeft. Het gehuurde bedlinnen dient voor vertrek verzameld te worden in de inkomhal. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

4. Overdracht en onderverhuur

Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden.

5. Betaling en voorwaarden

5.1 Een reservering gebeurt via mail of schriftelijk en na een bevestigende mail van “Land van Engelingen”.

5.2 De huurprijs staat vermeld op de pagina “Onze Prijzen”.

Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 50% van de huurprijs betaald te worden. Het restant van de huurprijs dient minstens 6 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden.

5.3 De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is en het huurcontract, ondertekend, in het bezit is van beide partijen.

5.4 Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier schriftelijk van op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 50% geldt dan als annuleringskost.

5.5 Indien de huurovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet onmiddellijk de gehele huurprijs worden voldaan.

5.6 De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de al betaalde huur teruggestort krijgen.

6. Verbruik en kosten

6.1 De eindschoonmaak is inbegrepen.

6.2 Bed- en keukenlinnen is voorzien in de huurprijs evenals de servicekosten (water, elektriciteit, gas, vuilniszakken). Badhanddoeken en badproducten liggen klaar in de badkamer. De bedden zijn opgemaakt bij aankomst. In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder extra bedlinnen. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

6.3 De huurder verbindt er zich toe, het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a. het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid, en het redelijk verbruiken van water, elektriciteit en verwarming. Bij overmatig verbruik zal dit verrekend worden met de betaalde huurwaarborg.

7. Afvalverwerking

Gelieve de gesorteerde vuilzakken buiten te deponeren in de sorteerstraat aan de parking. Afval van groenten en fruit horen thuis op de composthoop.

8. Huurwaarborg

8.1 Om een goede afloop van het huurcontract te verzekeren, betaalt de huurder een huurwaarborg van 500 € aan de verhuurder, alvorens hij het goed in gebruik mag nemen. De huurwaarborg wordt tenminste 6 weken voor de ingang van het contract gestort op de bankrekening van de verhuurder, maar wij raden aan deze gezamenlijk met de huurprijs te storten.

8.2 De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huurwaarborg volledig aantoonbaar betaald is. Bij gebreke van betaling zal de overeenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. De huurwaarborg staat volledig los van de te betalen huur.

8.3 Wanneer zowel huurder als verhuurder akkoord zijn kan na de huurperiode deze waarborg aangewend worden om de verbruikskosten en eventuele tekortkomingen te verrekenen. Zie ook ‘Huurinstructies’.

8.4 Wanneer geen schade verricht is, zal deze huurwaarborg (eventueel verminderd met de alle verbruikskosten) ten laatste binnen de 4 weken na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder. Eventuele bankkosten hieraan verbonden (let wel: bij correct gebruik van de IBAN gegevens is een bankoverschrijving binnen de EU gratis) zijn ten laste van de huurder.

9. Aansprakelijkheid huurder

9.1 De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door zichzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden. Het wordt aanbevolen om naast de eigen BA-verzekering een aparte reisverzekering te sluiten.

9.2 Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op het contract. De eigenaar mag in dat geval de huurder weigeren.

9.3 De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade inclusief aan inboedel zoals op het einde of na de verhuurperiode door de verhuurder wordt vastgesteld.

9.4 Alle schade dient voor vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.

9.5 In geval van geen schade wordt de huurwaarborg binnen 4 weken na het verstrijken van dit contract door de verhuurder aan de huurder per bank teruggestort via bankrekening, na het verrekenen van eventuele lasten of kosten

10. Bezoek van de verhuurder

Het is de verhuurder toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichting uitgevoerd worden. Dit recht moet rekening houden met het privé leven van de huurder en met mate uitgevoerd.

11. Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak

11.1 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren.

11.2 De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

12. Allerlei

12.1 Eventuele drukfouten in dit contract, onze webstek of andere formulieren en documenten, zijn onder voorbehoud.

12.2 De verhuurden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata.

12.3 De verhuurder en verhuurbemiddelaar zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen.

12.4 De afzonderlijke huurinstructies maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Gelieve alle bepalingen strikt te volgen.

HUISINSTRUCTIES

Bij aankomst

De toegangscode wordt u medegedeeld de week voor uw verblijf.
Gelieve bij aankomst de woning te inspecteren en eventuele onregelmatigheden onmiddellijk te melden.
Controleer eveneens de inventaris van de huisraad en meld eventuele tekorten binnen de 4 uur.

Tijdens uw verblijf

Wij wensen u een aangenaam verblijf toe.
Hou het eveneens aangenaam voor uw woonomgeving, en voor de nachtrust en vakantieleven van uw medebewoners.
Hebt u vragen, check dan deze lijst of contacteer uw contactpersoon voor verdere inlichtingen.

Bij vertrek

Wanneer u onze vakantiewoning verlaat, gelieve op het volgende te letten:

 • Het linnen verzamelen in de inkomhal.
 • Alle vensters & deuren te sluiten. Gordijnen open laten.
 • De koelkast leeg te maken en deze op stand 0 te zetten.
 • Het huisraad op zijn plaats te zetten en het vaatwerk (schoon afgewassen) opruimen in de

kasten/laden.

 • Afwasmachine leeg achterlaten.
 • Afvalbakken legen.
 • Alle afval deponeren in de containers.
 • Ons gastenboek te tekenen (dit doet u door een e-mailtje te sturen naar ons); wij kijken alvast uit naar uw reactie
 • De eindschoonmaak wordt door ons team verzorgd.

We zorgen voor de eindreiniging, we gaan ervan uit dat u bij het vertrek het landgoed veegschoon nalaten de gebruikte huishoudelijke & sanitaire apparatuur schoongemaakt.

 • Buiten dient eveneens het terras en de omgeving netjes achter gelaten worden (geen voedingsresten, geen sigarettenpeuken, …) Zo niet zullen de kosten in mindering brengen van de waarborg.

Ledigen vaatwas
BBQ reinigen
Koelkast ledigen
Vuilnisbakken ledigen
Vensters & ramen
Terras reinigen
Veegschoon maken
Schoonmaken huishoudelijke & sanitaire apparatuur 25€/uur